miercuri, 21 februarie 2018

21 Februarie 2018 / Planeta Jupiter, văzută în infraroșu, de la Hubble


Image Credit: NASA, ESA, Hubble; Data: Michael Wong (UC Berkeley) et al.; Processing & License: Judy Schmidt
Explicație: Planeta Jupiter, arată mai diferit, în lumină infraroșie. Pentru a înțelege mai bine, mișcările norilor, Planetei Jupiter și pentru ca, naveta spațială Juno, de la NASA, să înțeleagă că, Telescopul Spațial Hubble este îndreptat, spre câmpul vizual regulat, al întregului gigant Jovian. Culorile Planetei Jupiter, depășesc limitele vizuale, umane și normale, pentru a include, atât lumina ultravioletă, cât și cea infraroșie. Fotografia prezentată aici, realizată în anul 2016, cu 3 benzi de lumină, de tip infraroșie, aproape au fost redistribuite, în format digital, într-o fotografie colorată, cartografiată. Jupiter, apare diferit în infraroșu - parțial, deoarece, cantitatea de lumină solară, reflectată în spate este distinctă, astfel, oferind diferite înălțimi ale norilor și latitudini diferite. Cu toate acestea, rămân multe trăsături familiare, ale lui Jupiter, inclusiv zonele luminoase și centurile întunecate, care circulă pe Planeta Jupiter, din apropierea ecuatorului. Marele punct roșu, din partea stânga jos și sistemele de furtuni, cu șirul de perle, la Sud, de Marea Pată Roșie. Stâlpii strălucesc, pentru că, înălțimea de altitudine ridicată este alimentată, de particulele încărcate, din magnetosfera lui Jupiter. Naveta spațială Juno, a finalizat acum, cea de a zecea misiune orbitală, dintr-un număr total de 12 misiuni orbitale, științifice și care au fost planificate, pentru cercetarea Planetei Jupiter și continuă să înregistreze date, care astfel, ajută omenirea, să înțeleagă, nu numai vremea pe Jupiter, ci și ce se află sub norii groși, ai lui Jupiter.
Traducerea, adaptarea şi completarea textului, din limba engleză, în limba română:
Laurenţiu - Flaviu Sima, din România.

Sursa (source):
https://apod.nasa.gov/apod/ap180221.html

Articolul original, în limba engleză

Jupiter in Infrared from Hubble
Explanation: Jupiter looks a bit different in infrared light. To better understand Jupiter's cloud motions and to help NASA's robotic Juno spacecraft understand the Hubble Space Telescope is being directed to regularly image the entire Jovian giant. The colors of Jupiter being monitored go beyond the normal human visual range to include both ultraviolet and infrared light. Featured here in 2016, three bands of near-infrared light have been digitally reassigned into a mapped color image. Jupiter appears different in infrared partly because the amount of sunlight reflected back is distinct, giving differing cloud heights and latitudes discrepant brightnesess. Nevertheless, many familiar features on Jupiter remain, including the light zones and dark belts that circle the planet near the equator, the Great Red Spot on the lower left, and the string-of-pearls storm systems south of the Great Red Spot. The poles glow because high altitute haze there is energized by charged particles from Jupiter's magnetosphere. Juno has now completed 10 of 12 planned science orbits of Jupiter and continues to record data that are helping humanity to understand not only Jupiter's weather but what lies beneath Jupiter's thick clouds.